< Dent IoT Engineering

Software en IoT dashboards

IoT data uitgedrukt in duidelijke grafieken en alarmen

Om inzicht te krijgen in jouw bedrijfsoperatie, moet de gemeten sensordata inzichtelijk zijn. Een dashboard is hierin een middel om IoT data op een gestructureerde manier weer te geven, en eventueel meldingen bij overschrijding van sensorwaardes in te stellen.

Bij veel bedrijven bestaat de voorkeur om geen nieuwe systemen toe te voegen aan de systemen die al in gebruik zijn. Om te zorgen dat de wildgroei aan systemen tot een minimum beperkt blijft, zijn we bij Dent IoT platform agnostisch. Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan één type dashboard of applicatie, en ervaring hebben met veel verschillende dashboarding platforms en infrastructuren.

Mocht jouw bedrijf geen digitaal platform hebben waar sensordata naartoe verstuurd kan worden, dan ondersteunen we met advies en het inrichtingen van een platform. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Microsoft Azure, Losant, Google Cloud IoT, Cumulocity IoT, IBM Cloud, Node-RED.

Neem contact op

Neem contact op

Contact Form Demo (#1) (#2) (#3)

Vragen? Contact Niels!

Niels Stamhuis

+31 10 – 333 04 61
niels@dentiot.com

Dent IoT is onderdeel van de RDM Family: