Intelligente doorslagveiligheid monitor spoorwegen

Vraag

De vraag naar een betrouwbare en duurzame Nederlandse infrastructuur neemt alleen maar toe. Zo wordt er ook langs het spoor continue gewerkt aan verbeteringen en onderhoud. Dit moet uiteraard op een veilige manier gebeuren. Om dit te kunnen garanderen zijn de kabelportalen beveiligd met een doorslagveiligheid. Het is van groot belang dat deze ten alle tijden voldoen aan de veiligheidsnormen. Voor een beheerder betekend dat jaarlijkse inspectie en controle. Kan dit ook slimmer?

Aanpak

Voor deze IoT oplossing hebben we een maatwerk device ontwikkeld. Omdat het techniek is die langs het spoor wordt geplaatst, moet het voldoen aan allerlei veiligheidsnormen. Één daarvan is de eis dat het een grote power surge van bijvoorbeeld een blikseminslag moet kunnen overleven en idealiter detecteren. Hiervoor is de electronika zo ontworpen dat het op de meetpunten zwaar beveiligd is tegen hoge piekspanningen, zonder dat er meetnauwkeurigheid wordt verloren.

Middels een pilot zijn de nieuwe sensoren getoetst in de praktijk. Tijdens de pilot werd duidelijk dat zowel de plaatsing, als de meetresultaten zeer bruikbaar waren voor zowel de onderhoudsteams als de spoorbeheerder van zowel trein als metro.

In deze case hebben we een maatwerk oplossing ontwikkeld Lees hoe wij werken

Resultaat

Het resultaat is een systeem welke klaar gestoomd wordt voor seriematige productie.

  • Het behuizingsontwerp is dermate dat de sensor opgewassen is tegen de omgevingscondities van de spooromgeving: IP67 waterdicht.
  • De meetwaarden geven een accurate weergave van het aanwezige spanningspotentiaal dankzij een 24-bit ADC (analog to digital converter).
  • De sensor meet doorlopend of de doorslagveiligheid nog functioneerd en geeft een weergave van de isolatiewaarde van het spoor ten opzichte van de ondergrond ter hoogte van de sensor.
  • De sensor communiceert de gehele dag door de gemeten informatie
  • Het systeem genereerd automatisch meldingen als er afwijkingen worden gedetecteerd.
  • Alle informatie van alle bakken wordt 24/7 gemonitord en samengebracht in één overzichtelijke online cockpit.

Hiermee kunnen de asset beheerder van het spoor automatisch meldingen ontvangen bij belangrijke wijzigingen.

Meer weten?
We helpen je graag!

Niels Stamhuis

Managing Director
06 43 25 06 46
niels@dentiot.com

Let's start working together.

Dent IoT is onderdeel van de RDM Family: