IoT Asset Management

Scheefstand van kademuren monitoren in Brielle

By 20 October 2021November 25th, 2021No Comments

Kademuren zijn een belangrijke asset voor veel gemeenten in Nederland. Kademuren zijn vaak (eeuwen)oude constructies die onderhevig zijn aan verandering en daarmee kunnen ze een gevaar vormen. Om verval of instorting van de kademuren te voorkomen is monitoring nodig.

De huidige methoden van monitoring zijn tijdsintensieve exercities, maar vooral ook maar momentopnames. Op het moment van meten kan alles goed zijn, terwijl de dag erna iets verandert, kapot gaat of faalt.
IoT (internet of things) is een bewezen technologie om assets constant te monitoren en repeterende taken te vervangen met meldingen bij afwijkingen. Met IoT kan jeĀ  op een laagdrempelige manier een actuele digitale weergave maken van de fysieke wereld.

Wij hebben Multisensor Scheefstand ontwikkeld voor het monitoren van scheefstand van bomen, gebouwen en andere constructies. Daarmee is deze oplossing ook geschikt voor kademuren. Met gebruik van een inclinometer (0.02 graden nauwkeurigheid) kan deze sensor de verdraaiing van de muur monitoren.

Veel toepassingen van Multisensor zijn context afhankelijk en zodoende zijn we met samen met Strukton Geocon gestart om de implementatie van deze sensor verder te onderzoeken. We hebben daarvoor op de kademuren van Brielle twee van onze Multisensor Scheefstand geplaatst. Deze sturen hun data via het LoRa netwerk van KPN richting een platform van WiththeGrid