Recente projecten

IoT monitoring toegepast

Beheer op afstand

Intelligente doorslagveiligheid spoorwegen

De Nederlandse infrastructuur heeft een cruciale plaats in de groei naar een duurzame toekomst. Zo wordt er hard gewerkt aan de weg en langs het spoor om de betrouwbaarheid te vergroten en levensduur te verlengen. Door op afstand de slecht bereikbare maar belangrijke onderdelen te monitoren, kan er efficiënt worden gewerkt en kunnen de juiste keuzes voor onderhoud en beheer worden gemaakt.

Lees verder

Beheer op afstand

Scheefstand monitor Kademuren

Kademuren zijn cruciale civiele assets dankzij welke wij droge voeten houden.  Met de huidige effecten van klimaatverandering neemt de wens voor betrouwbaarheid van deze assets toe. De levensduur van een kademuur wordt grotendeels bepaald door de originele constructie, kwetsbaarheden en gebruik door verkeer op water en weg. Het is van belang om deze assets goed te monitoren op verzakking en verandering.

Lees verder

Procesoptimalisatie inzamelingsdienst

Vulgraad monitor voor ondergrondse containers

In een stedelijke omgeving met toenemende behoefte aan efficiënt afvalbeheer, zocht onze klant naar een geavanceerde oplossing voor het monitoren van hun ondergrondse containers. Het resultaat is een doorontwikkeld prototype dat klaargestoomd kan worden voor een eerste seriematige productie.

Lees verder

Predictive Maintenance fabrieken

Voorspellend Onderhoud voor Doekenfilters via IoT

Doekenfilters zijn essentieel in diverse industriële processen, maar hun locatie maakt visuele en auditieve inspecties uitdagend. Dankzij onze technologie kunnen onderhoudsteams voortaan op afstand geautomatiseerd inzicht krijgen in gemeten sensordata voor hun onderhoudsbeslissingen. Dit genereerd verminderde downtime, verlengde levensduur van onderdelen en aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn.

Lees verder

Monitoring meetnet grenswaarden

Geautomatiseerd beheer grondwaterstanden op afstand

Een grondwatermeetnet monitort de grondwaterstand in een bepaald gebied. De opdrachtgever krijgt alle verzamelde sensorinformatie op één overzichtelijk online portaal geleverd en kan het beheer automatiseren. Het systeem bewaakt de metingen 24/7 en genereert automatisch triggers als er afwijkingen worden gedetecteerd.

Lees verder

Procesoptimalisatie inzamelingsdienst

Voorkom zwerfvuil en bespaar tijd in afvalinzameling

Afvalbakken in de stad worden intensief gebruikt. Als ze volraken, veroorzaakt dit snel veel overlast. Daarnaast is er een behoefte voor beheerders om te kunnen traceren welke bakken op welke locatie staan. Met deze vulgraadoplossing kunnen gemeenten hun beheer vereenvoudigen doordat alle informatie in één overzichtelijke online overzicht wordt samengebracht. Én het systeem genereert geautomatiseerd meldingen als er moet worden ingegrepen.

Lees verder

Procesoptimalisatie bezorgdienst

Brandstofbezorging met Shell Tapup

Shell TapUp was een nieuwe onderneming van Shell, waarbij brandstof wordt bezorgd aan zakelijke klanten met een wagenpark. TapUp ondersteunde hiermee de energietransitie: bio based fuels worden makkelijker beschikbaar middels een bezorgdienst. De slimme mobiele brandstofpods waarin de brandstof werd vervoerd, werden door Dent IoT uitgerust met meet en communicatie technologie. Deze konden zodoende volledig digitaal 24/7 worden gevolgd en gemonitord op bijvoorbeeld locatie, vulgraad, flow-rate.

Lees verder

Monitoring grenswaarde bewaking

Straatkasten KPN op afstand gemonitord op toegang, techniek en veiligheid

Over heel Nederland staan ze verspreid: straatkasten die dienen als een stuk van het netwerk waarover wij internetten en telefoneren. Deze kasten worden regelmatig gecontroleerd, zodat ons netwerk altijd naar behoren blijft functioneren. Deze controles worden uitgevoerd door inspecteurs en vinden periodiek plaats. Kan deze arbeidsintensieve klus vervangen worden door een zelfregulerend systeem?

Lees verder

Maatwerk Productontwikkeling

IoT snel toegepast met veelzijdige multi-sensor

Veel bedrijven die willen beginnen met IoT, moeten zelf alles uitzoeken over hardware, connectiviteit, portalen en het belangrijkste: hoe ze dit alles integreren in hun eigen operatie. Miggy is een bedrijf dat het gat tussen de vraag naar IoT vanuit de markt en het aanbod vanuit de industrie overbrugt. Dent IoT is gevraagd om samen met Miggy een klein, veelzijdige multi-sensor te maken die gemakkelijk toepasbaar en te integreren is in bestaande operaties en gebieden.

Lees verder

Monitoring meetnet asset locatie

Animal tracker vee en kudde beheer op afstand

Het kwijtraken en diefstal van vee is een grootschalig en kostbaar probleem voor boeren. Voornamelijk in landen waar kuddes dieren op grote stukken land loslopen, is dit een veelvoorkomend probleem. Kan de lokalisatie vergemakkelijkt en diefstal van dieren voorkomen worden?

Lees verder

Educatie

Comcast MachineQ; 3000 developers geholpen met IoT prototyping

Het Internet of Things biedt enorm veel kansen. Hoe meer mensen weten van alle technologische ontwikkelingen die mogelijk zijn, hoe meer nuttige oplossingen er ontwikkeld kunnen worden. MachineQ, actief vanuit Philadelphia in de Verenigde Staten, was op zoek naar een laagdrempelige manier om programmeurs en ontwikkelaars in contact te brengen met deze mogelijkheden. Hoe kunnen we iedereen hier zo goed mogelijk in meenemen?

Lees verder

Monitoring meetnet grenswaarde

Inzicht in gebruik en effectiviteit PRKLT

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Rotterdam heeft Humankind een (tijdelijke) invulling voor parkeerplaatsen ontwikkeld. Het gaat hierbij om een modulair systeem van zit- en groen-elementen. Deze invulling kan aangevraagd worden door 3 buurtbewoners en wordt geplaatst op een regulier parkeerplek in de straat. Humankind kwam bij ons met de vraag: Worden de PRKLTs gebruikt en hoe vaak en wanneer? Deze antwoorden helpen bij de presentatie aan de gemeente en de keuze om deze PRKLTs permanent in te zetten.

Lees verder

Dent IoT is onderdeel van de RDM Family: