humankind, gebruiksmonitoring, effectiviteit, LoRa, IoT, Internet of things, Asset monitoring

Inzicht in gebruik en effectiviteit van PRKLT

Vraag

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Rotterdam heeft Humankind een (tijdelijke) invulling voor parkeerplaatsen ontwikkeld. Het gaat hierbij om een modulair systeem van zit- en groen-elementen. Deze invulling kan aangevraagd worden door 3 buurtbewoners en wordt geplaatst op een regulier parkeerplek in de straat. Humankind kwam bij ons met de vraag: Worden de PRKLTs gebruikt en hoe vaak en wanneer? Deze antwoorden helpen bij de presentatie aan de gemeente en de keuze om deze PRKLTs permanent in te zetten.

Aanpak

Om voor Humankind en de Gemeente Rotterdam IoT implementatie zo toegankelijk mogelijk te maken, is dit project volledig gebaseerd op de functionaliteiten van Multisensor. Door gebruikt te maken van de accelerometer op Multisensor kunnen we trillingen onderscheiden en tellen.
Via het Bluetooth interface van Multisensor konden we samen met Humankind de juiste drempelwaarde voor de accelerometer te bepalen. Deze drempelwaarde geeft aan welke trilling, gebruik van het PRKLT is en welke trillingen ruis of voorbijrijdend verkeer is.
Ook hebben we tijdens deze sessie de juiste plaatsing voor Multisensor bepaald om zoveel mogelijk trillingen op te vangen.

Resultaat

Het resultaat is een volledig ingericht dashboard met daarin:

  • de locatie van PRKLTs aan de hand van locatie Multisensor
  • een grafiek met daarin het gebruik van de PRKLT per tijdeenheid.Deze data is via LoRa verstuurd.

Hiermee heeft Humankind inzicht kunnen geven in het gebruik van de PRKLT in Rotterdam.

Meer weten?
We helpen je graag!

Niels Stamhuis

Managing Director
06 43 25 06 46
niels@dentiot.com

Let's start working together.

Dent IoT is onderdeel van de RDM Family: